ஐந்து வயதில் டாக்டர் பட்டம், சாதனை புத்தகத்தில் இடம் என அசத்தும் சிறுமி! !

 


 


5 வயதில் டாக்டர் பட்டம், சாதனை புத்தகத்தில் இடம் என அசத்தும் மாணவி ஒருவர் பற்றி விவரிக்கிறது இந்த வீடியோ செய்தி தொகுப்பு 


 


வீடியோ கீழே: