திருப்பூர் சுப்பையா பள்ளியில் சூரியகிரகணம் பார்வையிட்ட மாணவர்கள்