100 மைக்ரான் கீழ் உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்யவும், இறக்குமதி செய்யவும் ஜூலை 1 முதல் மத்திய அரசு தடை.!


ஒரு முறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்யவும், இறக்குமதி செய்யவும் ஜூலை 1 முதல் மத்திய அரசு தடை 

#Plastic #PlasticBan #centralgovt

Previous Post Next Post